Wskaźniki

Strona zawiera rzeczywiste redukcje zanieczyszczeń CO2 oraz moc wyprodukowaną z wybudowanych instalacji w ramach niniejszego projektu OZE.

Energia

Ilość wyprodukowanej energii

319.05 MWhe

Redukcja CO2

Ilość zaoszczędzonej emisji CO2

249.26 t CO2

Fotowoltaika

Ilość instalacji

67 szt.

Solary

Ilość instalacji

55 szt.